Tukse kunstschatten

Het in ten strengste verboden om kunstschatten mee te nemen uit Turkije. Het is vaker voorgekomen dat Nederlandse toeristen vast komen te zitten in Turkije vanwege het meenemen van stenen met archeologische waarde. Deze stenen kunnen simpelweg op het strand van je vakantieplaats liggen. Neem dus geen stenen uit Turkije want je riskeert een celstraf.

Namaak artikelen

In het buitenland worden nog wel eens nagemaakte artikelen verkocht. Dit zijn artikelen die heel erg lijken op dure merkkleding en het is officieel verboden deze te importeren uit het buitenland. Artikelen die vaak vervalst worden zijn:

    Parfum

    Kleding

    Schoenen

    Gekopieerde cd’s en dvd’s

    Horloges

Er wordt door de douane een kleine uitzondering gemaakt. Zo mag je voor eigen gebruik toch maximaal 3 shirts meenemen, maximaal 250ml parfum, maximaal 3 horloges en maximaal 3 gekopieerde films.

Let op dat deze artikelen in uw bagage meegenomen moeten worden, naar thuis laten verschepen is niet toegestaan.

Wapens en speelgoedwapens

Zoals algemeen bekend is het bezit van wapens en munitie in Nederland verboden. Maar wat velen niet weten is dat speelgoedwapens die op echte wapens lijken ook verboden zijn. Let dus op dat u geen vuurwapens meeneemt uit Turkije, maar ook zeker geen speelgoedwapens die op echte wapens lijken, geen boksbeugels, zwaarden en geen messen. Ook deze voorwerpen vallen onder de wapenwet.

Er worden uitzonderingen gemaakt voor de schietsport en jacht, hiervoor moet u eerst toestemming krijgen van de Nederlandse overheid.

Liquide middelen

Als je meer dan €10.000 of meer aan geld meeneemt het land in dan moet u dit aangeven bij de douane. Hier valt contant geld, waardepapieren zoals aandelen en obligaties en reischeques onder.

Douanereizigers, mobiele site Douane

Je kunt via www.douanereizigers.nl checken wat je allemaal uit welk land mee mag nemen. Dit is een officiele website van de Nederlandse douane.